Støtten gis gjennom Grønn plattform til bedrifter og forskningsinstitutter som jobber med prosjekter som legger til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv. Nå får 93 prosjekter mulighet til å jobbe videre med søknader til en hovedutlysning til våren.

- Grønn vekst er viktig

Totalt kom det inn over 400 søknader. 21 prosjekter relevante for fiskeri og havbruk nådde opp i konkurransen, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Prosjektene får 300.000 kroner hver. Totalt er det bevilget 27,8 mill. kroner, hvorav 6,3 mill. kroner til prosjekter knyttet til fiskeri og havbruk.

– Grønn vekst i fiskeri- og havbruksnæringene er viktig for norsk verdiskapning. Gjennom støtte til forskning og innovasjon legger regjeringen til rette for en bærekraftig utvikling i en stor eksportnæring, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Næringsminister Iselin Nybø påpeker at det er tydelig at dette er en veldig populær ordning.

- Vi skal kutte utslipp samtidig som vi legger til rette for grønn vekst. Derfor er grønn plattform en viktig satsing for regjeringen. Dette er prosjekter som kan gi oss de nye grønne arbeidsplassene, som også kan føre til økt eksport på sikt.

Flere av prosjektene går på tvers av bransjer. Av prosjektene som er relevante for fiskeri og havbruk gis det blant annet støtte til forprosjekter om gjenvinning av slam fra oppdrett i sjø, hydrogendrevne fiskefartøy og lavutslippsverdikjede for havbruk.

21 prosjekter relevante for fiskeri og havbruk får støtte:

 • Norsk institutt for vannforskning, Oslo
 • Blue Planet AS, Rogaland
 • Salaks AS, Troms og Finnmark
 • NOFIMA AS, Troms og Finnmark
 • SINTEF AS, Trøndelag
 • Norce Miljø/Klima Vestland, Vestland
 • Hub for Ocean, Vestland
 • Norce Norwegian Research Centre, Vestland
 • Zem AS, Viken
 • Institutt for energiteknikk, Viken
 • NIBIO- Norsk institutt for Bioøkonomi, Viken
 • Aker Solutions AS, Viken
 • Klosser Innovasjon AS, Innlandet
 • Kunnskapsparken Bodø AS, Nordland
 • Maritime Cleantech, Vestland
 • Avfall Norge, Oslo
 • Ocean- Geoloop AS, Trøndelag
 • Rørosregionen Næringshage AS, Trøndelag
 • Selfa Arctic AS, Trøndelag
 • Industriutvikling Vest AS, Vestland
 • Odda Technology AS, Vestland

300.000 kroner

Utlysningen om forprosjekter har vært åpen for alle bransjer, og både næringsliv og forskningsinstitutter har vært målgruppen. I hovedutlysningen vil det være mulig å få støtte på mellom 50 og 150 millioner kroner, opplyser departementet.

– Vi har fått søknader både fra de store, etablerte næringer, og mange fra nye og mindre aktører og bransjer. Det er gledelig å se mangfoldet som ønsker å bidra til grønn omstilling – for det er nettopp dette engasjementet vi trenger for å lykkes, sier fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvi.