Oppdraget er et ledd i Olje- og energidepartementets kunnskapsinnhenting om natur, miljø og samfunn i Lofoten-Vesterålen. Salt i Svolvær skal gjøre oppdraget i samarbeid med Akvaplan-niva i Tromsø.

- Vi mener at vår lokale forankring midt i det aktuelle området vil være en stor styrke i dette arbeidet, sier prosjektleder Kjersti Eline Tønnessen Busch i en pressemelding.

En oversikt over aktiviteten til den minste kystflåten, uten satelittsporing, er en del av informasjonen som Salt nå skal framskaffe. Her blir fangstsedlene viktig for å få oversikt.