Selskapet Scantrol Deep Vision i Bergen er rett rundt hjørnet med stereo undervannskamera og lysstudio montert i trålposen i sjøen. Først skal de levere til forskningsfartøy, og i løpet av ett til to år er systemet klart for fiskebåter.

Programvaren måler blant annet art, lengde og posisjon på fisken. De tre første kamerasystemene skal leveres i mars til forskere. Havforskningsinstituttet skal ha to systemer,