For 20 år siden var torskeoppdrett spådd ei lysende framtid. I 2002 proklamerte for eksempel IntraFish i en industrirapport at oppdrettstorsk ville bli «den neste store oppdrettsarten». Forventningene var enorme.

I 2010 meldte Finansavisen at investorer hadde tapt 1,1 milliarder kroner på torskeoppdrett i løpet av tre år.

– Det ble satset og tapt betydelige beløp, uten at jeg skal kan si at jeg har oversikt over hvor mye. Det var nesten ingen banker som lånte ut til oppdrettstorsk. Pengene kom dermed nesten utelukkende fra egenkapital; det gjaldt både for private og børsnoterte selskaper, sier tidligere aksjeanalytiker Kolbjørn Giskeødegård til IntraFish.