For 20 år siden var torskeoppdrett spådd ei lysende framtid. I 2002 proklamerte for eksempel IntraFish i en industrirapport at oppdrettstorsk ville bli «den neste store oppdrettsarten». Forventningene var enorme.

I 2010 meldte Finansavisen at investorer hadde tapt 1,1 milliarder kroner på torskeoppdrett i løpet av tre år.

– Det ble satset og tapt betydelige beløp, uten at jeg skal kan si at jeg har oversikt over hvor mye. Det var nesten ingen banker som lånte ut til oppdrettstorsk.