Havlandet Marin Yngel Torsk AS I Florø er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive rroduksjon og utvikling av torskeyngel, salg av torskeyngel og de immaterielle rettighetene knyttet til yngelen, samt annet som står i naturlig forbindelse med dette. Aksjekapitalen er på 131.360 kroner.