- Dette føles riktig, slår hun fast overfor Fiskeribladet.

Vi besøker henne på jobb i Burfjord i Kvænangen kommune i Troms en desember-dag i mørketida. Her sitter hun 12 timer hver eneste dag og tar hun imot landingene fra 8-12 båter om dagen - i hovedsak hvitfisk, men nå i juletida også en del kveite.

Fiskeri lokket

Hun er byjenta som bosatte seg i en distriktskommune for å arbeide. Samt kvinne i en mannsdominert næring.

- Båt og fiskeri har lokket meg lenge.