Dødelighet i norsk oppdrett utgjør et stort problem for dyrevelferd, samt et stort økonomisk tap for norske oppdrettere.

– Vi ser at dette ikke er akseptabelt, sier fiskeriminister Per Sandberg til Fiskeribladet.

OPPDRETTSMØTE: Statssekretær Roy Angelvik (t.v.) og fiskeriminister Per Sandberg diskuterer dødelighet i oppdrett. Foto: Anders Furuset

Vinn-vinn-sak

Han peker på en løsning på de store tapstallene vil være en vinn-vinn-vinn-løsning for både laksen selv, oppdretterne og omdømmet til norsk oppdrettsnæring. 

Sandberg