– Vi tok inn et parti i regjeringen som har fått gjennomslag. Kristelig Folkeparti fikk stoppet alle endringer i pliktsystemet allerede i