I forrige måned kunngjorde Samherji at det ville stoppe driften i slutten av mars hvis de ikke var sikret fiskekvoter for fartøyene sine eller fikk