I november 2019 ble det rettet beskyldninger mot Samherji