Det var den 22. november at namibisk politi innbrakte tråleren etter at de hadde fisket ulovlig i namibiske farvann. Kapteinen på fartøyet ble arrestert, ført for retten og fikk gå mot en kausjon på 100.000 namibiske dollar (cirka 60.000 kroner).

Statsløs

«Heinaste» er 120 meter langt og har en motorkraft på 5300 KW. Fartøyet ble bygget i 1990 ved Volkswerft Stralsund, og har de siste årene seilt under namibisk flagg. Fartøyet eies av Esja-fiske, som igjen eies av Esja Seafood, et datterselskap av Samherji på Kypros.

Esja knyttes til bankkontoer i DNB Nor, som er brukt til å foreta ulovlige betalinger i form av «konsulentgebyr» til selskaper eid av namibiske tjenestemenn og politikere.

Fartøyet er nå statsløs og avregistrert, ifølge den namibiske avisen The Namibian. Båten har tidligere fisket for det namibiske nasjonalt eide fiskeriselskapet, Fishcor. Tidligere i år var dette selskapet innblandet i en rettssak etter at de namibiske selskapene Sinco Fishing og Epango stevnet de utenlandske eierne av fartøyet for Høyesterett, for å stoppe dem fra å selge det.

Stoppet

Salget ble stoppet av Namibias høyesterett i august i år etter at retten fant at aksjonæravtalen var bindende, og at bestemmelsen om salg av fartøyet var ugyldig. De utenlandske partnere var da Tidle Wave Investment, Esja Investment, Gazania Investment og Yukor Fishing, ifølge The Namibian. De skal ha ønsket å selge fartøyet for 170 millioner kroner.

Konsortium

De lokale selskapene slo seg sammen med Samherji for å danne et konsortium kalt Arcticnam i 2013. Et partnerskap som ifølge The Namibian skal ha gitt inntekter på over 240 millioner kroner til kvoteholderne siden den gang.

Skipet ble fullfinansiert av islendingene, men namibiere kjøpte 45 prosent av fartøyet til en verdi av 84 millioner kroner. Av dette var bare tre millioner utestående da fartøyet fikk namibisk flagg i fjor, med hjemsted Walvis Bay.