Miljødirektoratet har sendt ut på høring et forslag om å ikke åpne for fiske av laks med faststående redskaper i sjø i kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp i 2021.

I en pressemelding sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) at forslaget til Miljødirektoratet er lite gjennomtenkt.

– Dette vil vekke motstand, sier Muotka.

- Sterkt inngripende

– Forslaget til Miljødirektoratet betyr i klartekst at folk ikke vil kunne drive med sjølaksefiske slik som de alltid har gjort, og det er sterkt inngripende på samisk kultur og levesett i disse områdene, fortsetter hun.

Miljødirektoratet begrunner forslaget med en negativ bestandsutvikling i Tanavassdraget.

– Sametinget er prinsipielt uenig i forslaget og måten det har blitt utformet på. De samiske interessene har ikke blitt involvert tidlig nok i prosessen med å forme forslaget, som etter vår mening kun tar hensyn til miljømessige forhold, sier sametingsråden.

Høringsfristen er satt til 5. mai, og Sametinget vil komme med et høringsinnspill i saken.