Allerede 11. oktober fikk Hovedredningssentralen Nord-Norge melding fra Haukeland Universitetssykehus i Bergen om et noe langt transportoppdrag. Et besetningsmedlem på