Tidligere i 2016 ble en havtråler med tråletillatelse, som tidligere het «Hopen» og nå «Remøy», solgt. Fartøyets tråltillatelse er fri for plikter, og tillatelsen ble av Nofima den