Det mener i hvert fall Svein Ruud fra Norway King Crab som holdt foredrag under fagseminaret på Husøydagan i august 2019. (Saken ble første gang publisert 28.august i år)

Han mener regjeringen ikke tar arbeidet mot svart omsetning på tilstrekkelig alvor, og etterlyser tiltak:

– Regjeringen hadde flere forslag på bordet og skulle settes i livet. Nå er de utsatt i beste fall, og jeg er redd for at det ikke blir gjennomført, sa Ruud til de fremmøtte.

Viste dokumentasjon på svart omsetning

Ruud viste frem usladdede skjermbilder med eksempler på det han mener er omfattende innenlands svart omsetning av kongekrabbe.

– Her ser vi hvordan privatpersoner åpenlyst omsetter kongekrabbe, mens regjeringen først og fremst fokuserer på dette som et internasjonalt problem, sa Ruud.

Han mener også at omsetning av kongekrabbe foregår direkte fra fiskere via kjøp og salg-plattformen, Finn.no, til langt under markedspris.

Vil forby mobilmottak

Ruud sier til Fiskeribladet etter sitt innlegg, at han valgte å vise frem de navngitte personene på seminaret, for å få norske myndigheter til å ta på alvor problemet. Han mener blant annet at et viktig trekk ville være å forby mobile fangstmottak.

– Men er det virkelig via de mobile fangstmottakene som bidrar til at dette svarte salget egentlig skjer?

– Kanskje ikke, men det er med på å skape en uoversiktlig næring, mener Ruud.

Han er ikke enig i at forslaget vil føre til at spesielt mindre båter innerst i fjordene i Finnmark, vil få lengre vei å gå for å levere.

– De aller fleste fisker under ei mil unna 80 prosent av kjøpepunktene våre, så det kan umulig være et problem, mener Ruud.

PÅ HUSØYDAGAN: Svein Ruud er er konsernsjef i Norway King Crab med hovedmottaket sitt Bugøynes i Sør-Varanger. Han mener at svart salg av krabbe presser prisene ned på det internasjonale markedet. Foto: Eskild Johansen

Innenlands svartsalg

Ruud forteller at restauranter som selskapet er i kontakt med i Oslo-området, forteller til han, at de jevnlig blir tilbudt kongekrabbe til langt under markedspris.

– Det er blant annet profesjonelle fiskere som står bak dette, mener Ruud.

Ruud er også opptatt av at deler av turistnæringen som retter seg mot kongekrabbesafari, også i stor grad driver med fangst av kongekrabbe.

– Vi ser også at enkelte bedrifter heller ikke rapporterer inn fangstene sine, bemerker Ruud.

Senker de internasjonale prisene

Men i sum er det de store kvantaene, som Ruud mener forsvinner svart til utlandet. Han forteller at et eksempel på dette er at markedsprisen i enkelte land, ligger under eksportprisen fra Norge, noe han mener bare kan komme som et resultat av et stort svart marked for kongekrabbe internasjonalt.

– Dette kommer vel neppe fra mobile fangststasjoner. Vet du noe om hvilke aktører som står for denne illegale virksomheten?

– Nei, det vet jeg ikke, det håper jeg noen finner ut av, avslutter Ruud.