Russland kan nå bli det sjette medlemmet av CCAMLR som har akkrediterte inspektører som kan gjennomføre inspeksjoner i konvensjonsområdet for CCAMLR, Kommisjonen for bevaring av marine levende ressurser i