Det er senteret for fiskeriovervåkning og kommunikasjon som sier de har registrert en sterk økning i interessen for praktisk bruk av den elektroniske fangstdagboken (ECB)