Det var i fjor at en regjeringskommisjon ga såkalte «ikke anløpsklarerte fartøyene» et ultimatum der de nektes å