I en melding gjengitt i det russiske nettstedet fishnews.ru blir det vist til at rådet som det internasjonale havforskningsrådet ICES nylig har kommet med, vil bli lagt