I en nyhetsmelding publisert på det russiske nettstedet regnum.ru på mandag i denne uken, heter det at lederne for fiskerinæringsbedriftene i nordområdene mener at fiskeriene i Russland