I en pressemelding opplyser Skipsteknisk at det er Tersan Shipyard i Tyrkia, som har signert kontrakt på nybygget med det russiske rederiet, som har base i Magadan.

Frysetråleren på 90,86 meter i lengden og 18 meter i bredden skal settes inn i pelagisk fiskeri og skal etter planen overleveres i 2023.

111 personer

Tråleren får ST-119-design, og vil kunne innkvartere totalt 111 personer om bord. Båten skal rigges for pelagisk trål og semi-pelagisk trål.

Hovedmotoren er på 7200 kW, og leverer kraft til en CP-propell. Hjelpemotorene er på henholdsvis 1555 kWe og 656 kWe.

Fartøyet vil få RMRS-klasse, inkludert betydelig isforsterkning. Fartøyet skal rigges for å fiske alaska pollock i Okhotsk-havet, i tillegg til sild, makrell og hyse i Stillehavet.

Et svært effektivt kjølesystem skal monteres om bord, i tillegg til en hvitfisk-fabrikk der en kan veksle mellom rundfrysing, HG, og filetproduksjon.

Videre skal det også monteres en pelagisk linje om bord med filet- eller rundfiskproduksjon. Restråstoff skal tas vare på og båten skal rigges med en mel- og oljefabrikk som har en kapasitet på 110 tonn restråstoff.

Fartøyet har en frysekapasitet på opptil 250 tonn i døgnet og vil ha en kjølelastkapasitet på 2700 kubikk.