Det er det russiske forbundet av industri- og næringsdrivendes (RSPP) kommisjon for fiskeri og akvakultur som har utarbeidet en