Ifølge statistikk fra det føderale fiskeribyrået Rosrybolovstvos territoriale avdelinger gjennomførte de i alt 1810 inspeksjoner av selskaper og næringsdrivende i 2018. Av disse var 1168 planlagte inspeksjoner og 642 ikke planlagte. Disse kontroll- og tilsynstiltakene resulterte i at det ble avdekket 631 overtredelser i planlagte