Et russisk-eid selskap ønsker å starte fiskemottak i Barentsburg, den russiske bosetningen på Svalbard. Nå er planene på ute på høring, melder NRK Troms og Finnmark.

Mottaket skal kunne ta imot 30 tonn fisk og krabbe hvert døgn

Arctic Resource Norge AS har jobbet med dette i åtte år, ifølge High North News som skrev om planene i fjor. Selskapet har et krabbemottak i Havøsund i dag.

En rekke krav og regelverk må oppfylles før et mottak kan komme på plass. Sysselmannen på Svalbard må godkjenne arealplan og krever også en grundig konsekvensutredning, ifølge High North News.

Også folk i Longyearbyen, den norsk bosetningen, har hatt planer om et fiskemottak, men dette har foreløpig blitt lagt på is der.