- Saken har pågått i over tre år og har vært en stor belastning for oss. Nå forventer vi at