Innrømmelsen kom i begynnelsen av desember i et tilsvar Roth har lagt frem for Storbritannias høyesterett. En sak