– Jeg har to døtre også, så det er mulig vi må kjøpe enda større båt, sier Ronald Settnøy og ler.

Større båt og kvoter

Rørvik-rederiet Sulavåg AS, som eies av Ronald og sønnene Stian og Jøran Settnøy, har investert tungt i båt og kvoter før årets vintersesong. I januar gikk de fra 14,98 meter lang garnbåt til 27,4 meter lang kystnotbåt, da de overtok gamle «Sørøyfisk», med kvoter, fra Ellingsøy.

I ryggen har de Williksen-familien, som gjennom lån og investeringer i fem fiskefartøy, har bidratt til en real oppgradering av fiskeflåten i Nærøysund den siste tida.