Kjell Inge Røkke omtales som skurken i Hålogalands nye teaterstykke om norsk fiskerinæring, skriver nettavisen – Jeg tror han lurer oss igjen, slik han lurte kysten for fiskeressursene – og slik han lurte statsministeren og hele det offentlige Norge med sine planer om høyhuset