Mattilsynet forventer rask bedring i velferden til rensefisken i norsk havbruk dersom næringen skal få fortsette å bruke den. På rett kurs