Det er Kyst og Fjord som torsdag skriver at Gudmund Sture Rognan trakk seg fra styret under onsdagens styremøte i Nordland Fylkes Fiskarlag, fordi han ikke lenger har tillit til styreleder Jan Fredriksen.

– Jeg synes dette er blitt en trist sak, og fokuset er flyttet bort fra den egentlige saken som går på saksbehandling og mulig brudd på mønsterloven, sier han i en pressemelding, ifølge Kyst og Fjord.

Omkamp

Styremedlemmene Gudmund Sture Rognan, Leif Einar Karlsen og Ørjan Sandnes hadde i forkant av tirsdagens styremøte kritisert egen styreledelse for å motarbeide et flertallsvedtak om å sende organisasjonsspørsmålet ut på høring i medlemsmassen snarlig.

Fredriksen innrømmer overfor Kyst og Fjord at han i etterkant av det omtalte styremøte tok kontakt med styremedlemmer som ikke deltok i møtet, og deretter formulerte et forslag til vedtak som ble behandlet på mail.

– Jeg kan kritiseres for at jeg på denne måten tar en omkamp, men i en så viktig sak må hele styret få si sin mening, sier han til Kyst og Fjord.

– Innblanding fra Fiskarlaget Nord

I onsdagens styremøte kom det frem at daglig leder i Fiskarlaget Nord, Jon Eirik Henriksen, har bistått de tre styremedlemmene Rognan, Karlsen og Sandnes i å forfatte kritikken som de siste ukene er rettet mot styreledelsen – noe resten av styret i NFF reagerte kraftig på.

I et vedtak retter de krass kritikk mot det de mener en innblanding fra Fiskarlaget Nord i NFFs interne anliggender. De mener at dette må få konsekvenser.

Styreleder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen, bekreftet overfor Fiskeribladet onsdag kveld at Henriksen har bistått de tre, etter en henvendelse fra Geir Rognan, om hvordan de skulle håndtere en situasjon der ledelsen i NFF forsøkte å endre et flertallsvedtak.

– Dette var kun et forsøk på å hjelpe de tre med å finne ut hva som står i vedtektene og i mønsterlovene til Norges Fiskarlag. Utgangspunktet var at de tre mente at vedtaket de hadde fattet i styremøtet ble forsøkt endret da det skulle føres i protokollen fra møtet, sier Hansen.