Fiskarlaget Nord, med styreleder Roger Hansen i bresjen, skapte et aldri så lite jordskjelv i fiskeri-Norge, da de i fjor meldte seg ut av Norges Fiskarlag, som første medlemslag i historien.

Misnøyen var stor med det de mente var en endret maktbalanse internt i organisasjonen, i favør Fiskebåt. Med utmeldingen, som først trer i kraft i 2023, ønsket de å sette seg selv i en forhandlingsposisjon, hvor målet er et styrket organisasjonsalternativ for kystfiskerne i Nord.


Siden har også misnøye kommet til overflaten i Nordland Fylkes Fiskarlag, hvor det i vinter har vært opphetet debatt om organisasjonssaken.