Fiskarlaget Nord er det eneste av de syv regionlagene i Norges Fiskarlag som planlegger et fysisk