Emilsen Smolt AS

I Rørvik i Nærøysund er det startet et nytt aksjeselskap som skal eie aksjer og andeler i andre selskap samt kjøp og salg. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Arne Johan Bredesen er styrets leder. Styremedlemmer er Roy Emilsen og Robert Aakvik.

Robertsen Fisk AS

I Straumsjøen i Bø er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske og fangst og alt som hører inn under dette. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Asbjørn Magnus Robertsen er daglig leder og styreleder.

Moffen Båt DA

I Trondheim er det startet et ansvarlig selskap som skal drive hav- og kystfiske. Daglig leder er Alexander Fossli Nymoen, som også er deltaker med 50 prosent andel. Den andre deltakerene med 50 prosent er Sebastian Sandvik.

Thule Marine AS

I Trondheim er det startet et nytt aksjeselskap som skal investere innenfor etablering av produksjon og oppdrett av marine fiskearter, som blant annet rensefisk for havbruksnæringen. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Jan Erik Foss er styrets leder. Styremedlem er Svein Maertinsen.