Eriksson sa i sin partsforklaring i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag ettermiddag at