Fiskeri og havbruk seiler opp som den næringen der lederne tjener best. Høye lønninger