Puzinas Ramunas I Vannareid i Karlsøy har innehaver Ramunas Puzinas startet et enkeltpersonforetak og skal drive som fisker. MBPC Norway I Klaipeida i Litauen er det registrert et norskregistrert utenlandsk foretak som skal drive med arbeidskraftsutleie innen konstruksjon, fiskeforedling og skipsbygging. Tomas Aleksandravicius