Rekeflåten i sør har landet mindre fangster den senere tid. Men det er normalt med en noe slakkere periode når gytingen er ferdig. En del rekebåter har for øvrig rigget