Natur og Ungdom og Greenpeace fastholder at staten bryter Grunnloven ved å åpne for leteboring i Barentshavet. Denne uken begynner ankesaken i Borgarting lagmannsrett etter at staten ble frifunnet i tingretten i februar 2018, skriver NRK Finnmark. Da valgte miljøorganisasjonene å anke saken videre.