– Jeg kan bekrefte at Frode Reppe har opplyst til meg at han fikk Sandbergs private epostadresse etter et møte i Nærings- og fiskeridepartementet i fjor, sier Reppes advokat Geir Hegle i advokatfirmaet Immer Advokat.

Møte i NFD

Fiskeribladet har skriftlig dokumentasjon som underbygger Reppes påstand.

 18. mai i fjor var det et møte i Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo.

Til stede på dette møtet var fiskeriminister Per Sandberg, hans statssekretær Roy Angelvik (Frp) og to fra embetsverket i departementet.

Jeg har ingenting med at Frode Reppe nå kan miste jobben.

Per Sandberg (Frp)

På dette møtet var det også to forskere og Frode Reppe. Møtet foregikk på et møterom i departementet.

Etter at møtet var over vinket Sandberg Frode Reppe inn på Sandbergs kontor, ifølge folk som var på møtet. Det var der og da, ifølge Hegle, at Reppe fikk Sandberg sin private epostadresse.

Punktumfeil

KRITISK: Advokat Geir Hegle går ut mot fiskeriminister Per Sandberg, og mener det er fiskeriministeren selv som ga den omstridte epostadressen til Frode Reppe. Foto: Thor Nielsen

Fagsjef for kommunikasjon og næringspolitikk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Frode Reppe, brukte den private epostadressen to ganger. Først i november i fjor, den andre gangen i januar i år.

Men på grunn av en «punktumfeil» i epostadressen, havnet epostene i innboksen til en svenske med navn Per Sandberg.

Begrunnelsen for å bruke den private epostadressen til Sandberg skal etter det Fiskeribladet forstår være at det gjør det mulig å sende epost med kontroversielt innhold som ikke blir journalført i Nærings- og fiskeridepartementets postarkiv og dermed gir muligheter for offentlig innsyn.

Frode Reppe har i denne saken beskyttet Per Sandberg

Advokat Geir Hegle

Ønskelig fra Sandberg

Advokaten sier videre at Reppe oppfattet det slik at Sandberg mente det var ønskelig å kommunisere på den måten, altså via statsrådens private epost.

Da nyheten sprakk i Dagbladet i sommer uttalte imidlertid Sandberg følgende om slik type kommunikasjon: – La det være helt klart at det finnes ingen hemmelig vei inn på mitt kontor. Alle e-poster skal journalføres, uavhengig av hvilken adresse som brukes, skrev Sandberg i et leserbrev.

Beskyttet Sandberg

Hegle sier at Reppe tidligere har fått spørsmål fra media om han fikk epostadressen fra Sandberg, men at han har svart nei på det.

Nå sier Hegle at både styret og oppdrettsutvalget i NSL var kjent med at Frode Reppe hadde fått den private epostadressen til Sandberg av ministeren selv.

– Reppe har i denne saken beskyttet Sandberg, sier Hegle.

Førstkommende mandag er Reppe innkalt av administrerende direktør i NSL, Robert Eriksson til møte der tema er Reppes oppsigelse. Bakgrunnen for oppsigelsen er blant annet den kommunikasjonsformen Reppe hadde med Sandberg. Eriksson er tidligere stortingskollega med Sandberg, og var arbeidsminister for Frp i perioden 2013–15.

Frode Reppe-saken

  • Dagbladet avslørte i sommer at lakselobbyisten Frode Reppe ba fiskeriminister Per Sandberg og hans statssekretær Roy Angelvik om hjelp i hemmelige eposter. Siden fikk Reppe kritikk for å ha brukt Sandbergs epost.
  • Epostene havnet i stedet i innboksen til en privatperson. I stedet for å benytte de offisielle epostadressene, ble private Gmail-kontoer benyttet. Mailene ble ikke journalført.
  • Reppe ba Sandberg og Angelvik om hjelp til å få frem sitt budskap overfor Klima- og miljødepartementet, uten at det kunne spores tilbake til NSL og oppdretterne. Bråket etter denne episoden kan nå føre til at Reppe mister jobben.
  • Nå hevder Frode Reppes advokat at det var fiskeriminister Per Sandberg selv som ga epostadressen sin til Frode Reppe. 

Kontroversiell epost

Det var Dagbladet som i juni i år først skrev om epostsaken mellom Frode Reppe og Sandberg og Angelvik etter at de fikk tak i de feilsendte epostene som havnet hos svenske Per Sandberg.

Ifølge Dagbladet sendte Reppe to eposter til Sandberg og Angelvik sine private e-postadresser. Epostene fra Reppe ble først journalført i sommer etter at saken ble kjent i media.

Her er første delen av teksten på eposten Reppe sendte i fjor høst:

« Hei! Vi går til Økokrim med denne. Oppdretterne er redde, og vi må finne en vei som ikke kan spores tilbake til dem frem til KLD (Klima- og miljødepartementet) også. Så kunne vi ha trengt hjelp med å få det frem til Riksrevisjonen. Vi har ingen kontakter den veien heller …»

Unnskyldning fra Eriksson

Epostene fra Reppe til Sandberg er fordømt både av styreleder Håvard Høgstad og administrerende direktør i NSL, Robert Eriksson.

De mener at NSL ikke kan stå inn for en slik måte å kommunisere med NFD på.

Robert Eriksson skriver i en epost til Per Sandberg blant annet dette etter medieoppslagene i sommer. Eposten er datert 13. juli.

« … Til tross for at hendelsen ligger forut for min tiltredelse som administrerende direktør i NSL, er det svært viktig for meg og NSL å få understreket at vår organisasjonen skal jobbe etter en åpenhetskultur – uten rom for unntak. Måten dere er blitt kontaktet på, skal ikke forekomme. De siste dagers oppslag er svært uheldig, og vil bli håndtert på det største alvor i vår organisasjon …»

UTLEVERING: Fiskeriminister Per Sandberg blir beskyldt for å ha utlevert sin private epost adresse til Frode Reppe. Det nekter han for. Foto: Per Ståle Bugjerde

Ga ikke eposten til Reppe

Fiskeriminister Per Sandberg avviser påstandene om at han skal ha gitt epostadressen sin til Frode Reppe og bedt ham ta kontakt via denne kanalen, istedenfor den offisielle via departementet.

– Jeg ga han ikke min private epostadresse, sier Sandberg.

Jeg ga han ikke min private epostadresse til Frode Reppe.

Per Sandberg, fiskeriminister

– Du føler ikke at Frode Reppe nå blir ofret på bakgrunn av det du gjorde? Det kan jo virke som han har beskyttet deg i denne saken.

– Nei, jeg har ingenting med at Frode Reppe nå kan miste jobben.

– Du står altså ved at du ikke ba Reppe ta kontakt om de vanskelige sakene via din private epostadresse?

– Det stemmer. Det har jeg aldri gjort, svarer han.

«Finnes ingen bakvei»

Etter medieoppslagene om epostsaken i juli hadde Sandberg på trykk et leserbrev i blant annet Fiskeribladet med tittelen, «Finnes ingen bakvei».

I leserbrevet står det blant annet: «Kommunikasjonssjefen i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NLS) har sendt en epost til det han trodde var min private epostadresse. Den eposten nådde aldri frem til meg, men la det være helt klart at det finnes ingen hemmelig vei inn på mitt kontor. Alle eposter skal journalføres, uavhengig av hvilken adresse som brukes.»

NB! Fiskeribladet har prøvd å komme i kontakt med Per Sandberg på nytt fredag kveld og lørdag formiddag, og bedt om kommentar på advokat Hegles påstand. Vi har sendt tre sms-er til Sandberg, og ringt ham fem ganger, uten at Sandberg har villet svare på vår henvendelse. Vi har også spurt Sandberg om hva som skjedde på møtet med Reppe på statsrådens kontor den 18.mai i fjor. Heller ikke dette har Sandberg besvart.