Naturbrukelevene ved Meløy videregående skole får i disse