Moskenes i Lofoten har rekordhøye 13,5 prosent arbeidsledighet. Likevel importeres det utenlandsk arbeidskraft i skreisesongen.

I disse dager ankommer opptil 4000 sesongarbeidere fra Litauen, Polen, Romania og andre land i Øst-Europa for å bidra i skreisesongen, skriver Klassekampen.

– Vi trenger sesongarbeidere, ikke for å spare penger, men for å få tatt imot og bearbeide råstoffet, forklarer Jonas Walsøe, daglig leder i Berg Seafood i Svolvær.

Han har oppfordret permitterte til å ta kontakt, og har fått mange henvendelser. Men mange i industrien foretrekker gjestearbeidere, som er villig til å stå på med lange arbeidsdager når mye råstoff kommer på land.

Trenger kompetanse

Steinar Eliassen, som leder Fiskekjøperes Forening, utelukker ikke at permitterte og arbeidsledige kan gjøre en god jobb i fiskeindustrien, men minner om at dette er jobber som krever kompetanse og fleksibilitet.

– Nå opplever vi ekstreme sesongtopper. Da er det viktig for industrien å ha erfarne folk, og det får vi gjennom gjestearbeidere som kommer år etter år, sier han til Klassekampen.

Eliassen mener behovet for sesongarbeidere kunne vært redusert sterkt om myndighetene hadde styrt fiskeripolitikken slik at industrien fikk jevnere råstofftilgang.

Daglig leder Hans Fredrik Sørdal i Nordland Fylkes Fiskarlag sier at deler av fiskeindustrien ikke har mulighet til å utbetale den lønn som norske arbeidstakere krever for slikt arbeid.

– Vi hadde gjerne sett at restarbeidsevnen til for eksempel permitterte eller pensjonister kunne komme til nytte i fiskeindustrien, sier Sørdal, men påpeker at det ikke er Fiskarlagets oppgave å bestemme hva eierne av fiskeindustrien skal gjøre.

190 kroner timen

Jonas Walsøe i Berg Seafood poengterer at de fleste i fiskeindustrien betaler gjestearbeiderne 190 kroner timen, som er noenlunde det samme som norske arbeidere ville fått.

– Da vi i høst forsto at koronaen ville føre til mange permitteringer blant annet i reiselivet i Lofoten, tok jeg kontakt både med kommunen og Nav for å be arbeidsledige og permitterte jobbe hos oss. Vi brukte også mediene, og fikk 70–80 søknader, forteller Walsøe.

Han kommer til å engasjere flere lokale søkere, men trenger likevel en fast stab gjestearbeidere som kan stå klare til innsats når råstoffet kommer inn.