Det var i desember 2018 at reketråleren som eies av rederiet Opilio AS i Austevoll, grunnstøtte i Hinlopenstretet.

Denne uken starter arbeidet med å få fjernet tråleren, melder Kystverket på sine nettsider.

Det har aldri tidligere vært gjennomført vrakfjerning så langt nord. Fjorårets forsøk måtte avbrytes på grunn av uvanlig vanskelige vær- og isforhold.

Kort tid etter tråleren grunnstøtte ble den tømt for diesel, oljeprodukter, trål, elektronikk. Vraket utgjør derfor liten fare for akutt miljøforurensning av betydning. Det ligger imidlertid i et vernet område og vil over tid kunne brytes ned.

Kystverket har med bakgrunn i Svalbardmiljøloven pålagt rederiet å hindre miljøskade og fjerne vraket.

Ferdselsforbud

I forbindelse med opphugging og fjerning av tråleren, melder Kystverket om midlertidig ferdselsforbud i området kommer som følge av dette.

Fra og med 22. juli 2020 og til 30. september 2020 er det forbudt å ferdes i deler av Hinlopenstredet, innenfor et sjøområde avgrenset av strandlinjen ved Sparreneset og rette linjer mellom følgende posisjoner:

1) 79° 54,29′ N, 18° 04,54′ Ø

2) 79° 54,38′ N, 17° 58,82′ Ø

3) 79° 53,05′ N, 18° 00,34′ Ø

4) 79° 53,60′ N, 18° 06,37′ Ø

Fra og med 22. juli 2020 og til 30. september 2020 er det forbudt å ferdes i deler av Hinlopenstredet. Foto: Skjermdump Kystverket

Slik skal de få fjernet tråleren:

Tråleren skal deles opp i mindre deler (ca. 50 deler a 5 tonn) som løftes over på en lekter for så å fraktes bort. Kystverket viser til at metoden ikke krever lengre sammenhengende godværsperioder. Det vil også være mindre tidkrevende å stoppe operasjonen og starte opp igjen når is- og værforhold endres, påpeker etaten.

Stor operasjon

Oppdragsgiver er reders forsikringsselskap Gard. Det er bergingsselskapet SMIT Salvage som igjen har fått oppdraget.

To lektere, slepefartøy til disse, ankerhåndteringsfartøy og fartøy som skal kunne holde mindre ismengder borte fra arbeidsområdet. Kystverket opplyser også om at det tidligere forskningsskipet «Lance» deltar i arbeidet som starter opp denne uken.

Arbeidet er planlagt å foregå til rundt midten av september.

Følger operasjonen

«Kystverket har i samarbeid med Sysselmannen gått nøye gjennom planen og satt miljøkrav som skal minimere miljøpåvirkningen av aksjonen. Vi vil sammen følge operasjonen nøye, få daglige rapporter om framdriften og se til at krav følges opp. Isforholdene i området har så langt vært vanskelige, men de har den siste uka bedret seg mye. Det er nå nesten isfritt ved havaristen, men mye drivis både nord og sør for Hinlopenstredet. Det kan skape utfordringer for framdriften i arbeidet», skriver Kystverket på sine nettsider.