Reiten ble utfordret av Geir Pollestad (Sp) og Fylkesnes som lurte på