– Norges Fiskarlag har alltid ment at de båtene i lukket gruppe under 11 meter skulle få lov å strukturere – men kanskje bare med to kvote per fartøy, sier Reidar Nilsen fra Hasvik.

Nilsen var leder i Norges Fiskarlag fra 2001 og helt frem til 2013, og var ledende i arbeidet med å få åpnet for strukturering og omsetning av kvoter i Norge. Men den minste flåtegruppen ble aldri åpnet for kjøp og salg av kvoter.