Fiskeridirektoratet melder på sine nettsider at et forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2021 er sendt på høring. Høringsfristen er 20. november. Direktoratet har sendt regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø med videre i 2021, samt forslag