I 2018 ble det bevilget 2,2 millioner kroner til velferdsstasjoner, fordelt med 1,2 millioner kroner til Fiskarlaget, og 1 million kroner til Den