Fiskeribladet har bedt Klima- og miljødepartementet om en oversikt over beløp i forslaget til statsbudsjett for 2019