Regjeringen la i forrige uke frem sin klimaplan for 2021-2030. Et av forslagene er kraftig økning i CO2-avgiften, noe som vil få store konsekvenser for blant annet fiskeflåten.

Regjeringen stadfester ambisjonen om å halvere utslippene fra innenriks skipsfart og fiske fra 2005 til 2030. De viktigste virkemidlene for å nå dette målet er en kraftig økning i CO2-avgiften, som skal tvinge/stimulere aktørene over til andre energibærere enn fossilt drivstoff. Det vil også komme krav til innblanding av biodrivstoff.

Nedtrapping av refusjon

Dagens generelle CO2-avgift for mineralolje er kr 1,58 per liter. Fiskeflåten får i gjennomsnitt refundert kr 1,06 pr liter, slik at gjennomsnittlig CO2-avgift for fiskeflåten er 52 øre per liter. Det er varslet at refusjonen til fiskeflåten skal trappes ned de kommende årene, og være borte i løpet av 2025.

Regjeringen foreslår at CO2-avgiften skal økes til kr. 2.000 per tonn i 2030, mens den i dag er kr 594 per tonn. Dette vil innebære en CO2-avgift på kr 5,32 per liter i 2030.

Fiskebåt skriver på sine nettsider følgende:

«Med mindre det skjer store endringer i førstehåndsprisene vil mange fiskerier ikke være lønnsomme med en CO2-avgift på kr. 5,32. Det blir ekstra alvorlig dersom det bare blir norske fiskefartøyer som blir omfattet av en så høy avgift.

»