«God tilgang på finansiering er viktig for konkurransekraften til norske verft. Etter budsjettavtalen med Fremskrittspartiet utvider regjeringen nå GIEK sin byggelånsordning til å inkludere forskuddsgarantier. Tiltaket skal bidra til å styrke verftenes likviditet og til økt aktivitet ved norske verft», skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding fredag.

Byggelånsgarantiordningen skal bidra til at norske verft og offshoreverksteder får finansiering til å bygge fartøyer. Regjeringen åpner nå for at forskuddsgarantier skal inkluderes i byggelånsgarantiordningen.

- Viktig tiltak

En utvidelse av byggelånsgarantiordningen til å inkludere forskuddsgarantier er et viktig tiltak for å styrke norske verft. Tiltaket kan bidra til å bedre verftenes likviditet og til at flere lønnsomme prosjekter gjennomføres sier næringsminister Iselin Nybø i pressemeldingen.

GIEK er et viktig virkemiddel for maritim næring. Garantier fra GIEK bidrar til å redusere risikoen for banken eller rederiet mens verftet bygger fartøyet. Indirekte bidrar garantiene til at verftene står sterkere til å by på flere kontrakter og bygge flere fartøy.

Forskuddsgarantier innebærer at GIEK får mulighet til å gi en garanti til reder som sikrer at reder får tilbake forskuddet sitt dersom verftet ikke klarer å levere.