En ny statistikkbank som gir oversikt over tildelinger til næringslivet i 2020, er i dag lansert.

Den gir løpende informasjon om hvordan næringslivet har benyttet seg av eksisterende og ekstraordinære støtteordninger gjennom koronakrisen.

7,1 milliarder i lån

Ett av fem foretak har fått økonomisk hjelp i 2020, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding torsdag. I perioden 1. januar til 4. oktober er det totalt utbetalt over 8,2 milliarder kroner til offentlige foretak og næringslivet i form av ulike tilskudd og støtteordninger, viser statistikkbanken.

I samme periode har regjeringen stilt til rådighet lån, garantier og annen risikokapital beløpende til over 7,1 milliarder kroner til offentlige og private foretak.

Egenkapitalinvesteringene beløper seg til omlag 750 millioner kroner i samme periode.

8,2 milliarder kroner i form av ulike tilskudd og støtteordninger er betalt ut til offentlige og private foretak i perioden 1. januar til 4. oktober. Foto: Skjemdump fra statistikkbanken

Sikre utsatte næringer

– Tallene viser at privat sektor har fått betydelig støtte så langt i 2020 og at regjeringens tiltak treffer bredden i næringslivet. Dette er viktig for å sikre at også de mest utsatte næringene våre overlever krisen og at flest mulig kommer tilbake i arbeid over hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en uttalelse.

Næringsminister Iselin Nybø (V) Foto: Fartein Rudjord

- Nyttig verktøy

Hittil i år har over 43.000 unike foretak fått bidrag fra det næringsrettede virkemiddelapparatet og kompensasjonsordningen gjennom Skatteetaten.

I tillegg har 60.900 foretak benyttet seg av refusjons- og/eller permitteringsordningen gjennom NAV. Flesteparten har ikke mottatt støtte fra virkemiddelapparatet tidligere.

– Den nye statistikkbanken vil bidra til større åpenhet. Den vil også være et nyttig verktøy når vi skal gjøre nye vurderinger av situasjonen i næringslivet og hvordan de ulike ordningene treffer, sier Nybø.

Statistikkbanken
  • Statistikkbanken oppdateres med nye tall hver 14. dag og inneholder informasjon om tildelinger til næringslivet fra de næringsrettede virkemiddelaktørene så langt i 2020.
  • Aktørene som er inkludert i løsningen er:Eksportkreditt, ENOVA, GIEK, Horisont 2020 Innovasjon Norge, Investinor, NAV (permitterings- og refusjonsordningen), Norges forskningsråd (tildelinger der næringslivet er kontrakts- eller samarbeidspartner), Nysnø, Siva, Skatteetaten (kompensasjonsordningen) og SkatteFUNN.
  • Statistikkbanken er utviklet av Innovasjon Norge med bistand fra Samfunnsøkonomisk analyse, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Statistikkbanken vil blant annet bli brukt i arbeidet med å tilpasse tiltak og vurdere når det er på tide å avvikle ulike tiltak.
    KILDE: NFD